ΟΟΣΑ Ελλάδα: Επιθεώρηση της Κεντρικής Διοίκησης

Πίνακας περιεχομένων 


Συντομογραφίες και ακρώνυμα.......................................................................................................13
Γλωσσάρι........................................................................................................................................ 14
ΚύριεςΣυστάσεις............................................................................................................................. 30
Εισαγωγή........................................................................................................................................ 41
Περίληψη........................................................................................................................................ 44
Βιβλιογραφία....................................................................................................................................61

Κεφάλαιο 1............................................................................................................................... 62
Η κρίση χρέους και ο ρόλος του Κέντρου Διακυβέρνησης........................................................ 62
Η δημοσιονομική κρίση............................................................................................................. 63
Προχωρώντας προς τα εμπρός: ο ρόλος του Κέντρου Διακυβέρνησης.....................................74
Βιβλιογραφία............................................................................................................................. 81

Κεφάλαιο 2................................................................................................................................... 83
Γενική οργάνωση της κεντρικής κυβέρνησης................................................................................ 83
Σύνοψη ευρημάτων....................................................................................................................... 84
Συστάσεις.................................................................................................................................... 107
Βιβλιογραφία............................................................................................................................... 111

Κεφάλαιο 3 .................................................................................................................................. 113
Ανθρώπινο Δυναμικό..................................................................................................................... 113 
Σύνοψη ευρημάτων........................................................................................................................ 114
Συστάσεις....................................................................................................................................... 134
Βιβλιογραφία.................................................................................................................................. 138

Κεφάλαιο 4 .................................................................................................................................... 140
Προϋπολογισμός............................................................................................................................. 140
Σύνοψη ευρημάτων......................................................................................................................... 141 Συστάσεις........................................................................................................................................ 156 Βιβλιογραφία................................................................................................................................... 158

Κεφάλαιο 5 ................................................................................................................................ 160
Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικής......................................................................................... 160
Σύνοψη ευρημάτων..................................................................................................................... 161
Συστάσεις.................................................................................................................................... 176
Βιβλιογραφία............................................................................................................................... 178

Παράρτημα Α........................................................................................................................... 180
Χάρτης της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης................................................................................180

Παράρτημα Β..................................................................................................................... 181
Κατάλογος Υπουργείων και τομέων πολιτικής που ελήφθησαν υπόψη στην καταγραφή... 181 

Παράρτημα Γ...............................................................................................................183
Πτυχές των διασυνδέσεων μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των εποπτευομένων φορέων του δημοσίου τομέα........................................................................................................................ 183
Παράρτημα Δ............................................................................................................ 185
Μεθοδολογία καταγραφής.........................................................................................185


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Προσθέστε τα σχόλια σας:

Σκοπός του μπλογκ αυτού είναι: Nα συγκεντρώσει τον προβληματισμό και τις προτάσεις για τη χάραξη μιας νέας εθνικής παραγωγικής στρατηγικής.


Έχουμε οδηγηθεί σε έναν πλήρη εκτροχιασμό από την προαιώνια βασική επιβιωτική μας αρχή: «παράγω, κερδίζω με τον μόχθο μου, και δεν ξοδεύω περισσότερα από όσα βγάζω", οπότε, ακόμη και αν ξαφνικά "βρέξει χρήματα", δεν θα επωφεληθούν παρά οι παρασιτικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Η συμμετοχή μας στην παραγωγική πραγματικότητα του τόπου, μας διδάσκει πως η ελληνική κρίση δεν θα ξεπεραστεί, εάν η χώρα δεν ξαναβρεί τη παραγωγική της δύναμη, την αυτοεκτίμηση της, την δημιουργική ψυχή - στυλοβάτη της παραγωγικής της υπόστασης, αν δηλαδή δεν ανασυστήσει με νέα ήθη και νοοτροπίες, την ιδιαίτερη επιστημονική, τεχνολογική και προπαντός τεχνική ενδογενή της βάση, τον ελάχιστο αναγκαίο όρο για να υπερβεί τα αδιέξοδα και να ανακτήσει την εθνική της ανεξαρτησία¹.
"Δεν θα χαράξουμε όμως τέτοια στρατηγική χωρίς βαθιά συνείδηση, με γνώμονα πάντοτε τους καιρούς που ζούμε:
Πρώτον, του τι μας συμβαίνει, του βαθύτερου δηλαδή χαρακτήρα της χρεοκοπίας της Μεταπολίτευσης και τις επιπτώσεις της στην ελλαδική μας υπόσταση και στη συνολική συνακόλουθα μοίρα του Ελληνισμού.
Δεύτερον, του γιατί μας συμβαίνει, του πώς δηλαδή οι «χρυσοφόρες» δεκαετίες της μεταπολιτευτικής… χαύνωσης {των πολλών ευρωπαϊκών «πακέτων», της «Αλλαγής», του «εκσυγχρονισμού» και «της ισχυρής Ελλάδας»} μας οδήγησαν, ...στη μετανεωτερική υποτέλειά μας εντός της …Ευρωπαϊκής Ένωσης (με καλλιεργούμενη ψευδαίσθηση ισοτιμίας και ανεξαρτησίας στο πλαίσιό της!).
Τρίτον, τέλος, του πώς θα βγούμε από τα πνιγηρά αδιέξοδά μας και θα μπούμε στη δύσκολη τροχιά της εθνικής μας αξιοπρέπειας, με πλήρη επίγνωση των απαιτούμενων σε βάθος χρόνου μεγάλων θυσιών από τον (καλά ενημερωμένο!) λαό μας."²